Kursy dla dorosłych

Najważniejszą misją naszych kursów jest komunikacja – to na nią kładziemy główny nacisk. Pomagamy skutecznie pokonać blokadę językową, nauka odbywa się w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Rozwijamy praktyczną znajomość języka. Poziom kursu dopasowujemy do umiejętności słuchacza. Nie boimy się uczyć od podstaw!

Kursy dla młodzieży szkolnej i studentów

Wiemy, jak skutecznie motywować!
Na naszych zajęciach rozwijamy wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, rozumienie tekstów czytanych, rozumienie tekstów ze słuchu. Pracujemy nad komunikatywnością, ale również kładziemy nacisk na poprawność językową, ważną na sprawdzianach i egzaminach.
Nasze zajęcia są dynamiczne, nie wkuwamy regułek. Poznasz struktury rządzące językiem i przećwiczymy je na przykładach, ale nauka wydarzy się trochę od innej strony, niż w szkole, czy na uczelni. Gramy w gry językowe, korzystamy z tablicy interaktywnej, miło i zabawnie spędzamy czas, skutecznie przygotowując się do sprawdzianu, czy egzaminu.

Korepetycje

Koniec kłopotów w szkole! To zajęcia indywidualne, podczas których przerobimy materiał wymagany w szkole, pomożemy w zrozumieniu zagadnień językowych, w powtórkach i skutecznie przygotujemy do sprawdzianu. Pomożemy zrobić zadanie domowe i przygotować się do odpowiedzi.

Konwersacje

To kurs, podczas którego koncentrujemy się przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności mówienia w języku obcym i rozszerzaniu słownictwa. Proponujemy ciekawe tematy zajęć do swobodnych dyskusji. Na zajęciach szybko nabierzesz pewności i niezależności w posługiwaniu się językiem obcym.

Matura

Na zajęciach będziemy powtarzać i utrwalać materiał programowy z zakresu liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, zgodnie z aktualnymi wymaganiami egzaminacyjnymi. Przećwiczymy sprawności językowe wymagane na maturze, przypomnimy zasady gramatyki języka obcego.

NASZ PROGRAM PRZEWIDUJE:

•    usystematyzowanie i rozszerzenie słownictwa
•    ćwiczenia gramatyczne
•    ćwiczenia językowe – prezentacje krótkich scenek sytuacyjnych;
omawianie przykładowych ilustracji w języku obcym
(przygotowanie do części ustnej egzaminu).
•    pracę z tekstem w języku obcym
•    ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych
•    próbny egzamin pisemny i ustny

ZAPISZ SIĘ DO NASZEJ SZKOŁY!