Interaktywna Szkoła Językowa Dookoła Świata powstała z pasji do nauczania języków obcych, popartej wieloletnim doświadczeniem metodycznym. Pracują u nas kompetentni lektorzy, którzy z entuzjazmem, uśmiechem i pozytywną energią podchodzą do swojej pracy. Dzięki pracy w małych grupach, lektor jest w stanie lepiej poznać potrzeby słuchacza, wie, na co należy zwrócić większą uwagę, dzięki czemu nauka u nas jest bardzo efektywna. Nauka odbywa się w miłych wnętrzach, w przyjaznej, swobodnej atmosferze. Korzystamy z najnowszych materiałów edukacyjnych, posiadamy nowoczesny sprzęt audiowizualny, zajęcia urozmaicamy atrakcyjnymi grami językowymi i ciekawymi pomocami dydaktycznymi. Jesteśmy zawsze na bieżąco.

Zapraszamy na nasze zajęcia!

Jak uczymy?

Zasady nauczania stosowane w Dookoła Świata łączą metodę komunikatywną skupioną na nabywaniu naturalnej swobody i poprawności językowej z technikami nauczania wywodzącymi się z szerokiego arsenału innych metod kształcenia językowego. Wykorzystujemy aktualne materiały edukacyjne, ciekawe pomoce dydaktyczne, posiadamy nowoczesny sprzęt audiowizualny, w tym tablicę interaktywną. Zajęcia są atrakcyjne, dynamiczne i efektywne.
Ze starannością dobierzemy odpowiedni poziom kursu do Twoich umiejętności.

Nasza szkoła została doceniona przez UE!

szkola

Nasi lektorzy

Współpracujemy z kompetentnymi lektorami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu, którzy z pełnym zaangażowaniem podchodzą do swojej pracy.

Poziomy językowe

Poziomy językowe

Poziomy znajomości języka zostały sklasyfikowane w systemie Common European Framework, czyli Wspólnym Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego.

Jest to system opracowany przez Radę Europy, który definiuje poziomy znajomości języka obcego i określa standardy nauczania dla tych poziomów. System ten szczegółowo opisuje, jaki zakres wiedzy i umiejętności językowych muszą posiąść uczący się, aby mogli posługiwać się językiem w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.

Poziomy wyszczególnione w tym systemie to:

A1 Początkujący (Beginner), A1+ Podstawowy (Elementary)

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia oraz podstawowe zwroty mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb, jak również przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadawać i odpowiadać na niezbyt szczegółowe pytania dotyczące takich informacji jak miejsce zamieszkania, znane jej osoby czy posiadane przez nią rzeczy. Ponadto, osoba na tym poziomie znajomości języka potrafi komunikować się w prosty sposób, pod warunkiem, że jej rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz wykazuje wolę współpracy.

A2 Niższy średnio-zaawansowany (Pre-Intermediate)

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć proste wypowiedzi pisemne i ustne związane z obszarem życia codziennego, dotyczące podstawowych informacji osobistych i rodzinnych, zakupów, najbliższego otoczenia, miejsca zamieszkania, najistotniejszych potrzeb bądź też pracy. Osoba na tym poziomie znajomości języka potrafi ponadto wypowiedzieć się w kwestiach, które wymagają prostej i bezpośredniej wymiany informacji na dobrze znane tematy. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Key English Test (KET).

B1 Średnio-zaawansowany (Intermediate)

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć zasadnicze punkty prostych przekazów formułowanych jasnym, standardowym językiem i dotyczących znanych jej, typowych zagadnień, takich jak praca, szkoła czy czas wolny. Potrafi również poradzić sobie w większości sytuacji, które mogą mieć miejsce w trakcie podróży. Osoba taka potrafi tworzyć proste, logiczne wypowiedzi na tematy dotyczące zarówno życia codziennego, jak i własnych zainteresowań. Umie opisać dowolne własne doświadczenia, marzenia, przeżycia osobiste, nadzieje czy ambicje oraz podać zwięzłe uzasadnienie opinii lub planów. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Preliminary English Test (PET).

B2 Wyższy średnio-zaawansowany (Upper-Intermediate)

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć zasadnicze problemy opisane w trudniejszych tekstach dotyczących zarówno konkretnych, jak i abstrakcyjnych zagadnień. Jest w stanie omawiać zagadnienia techniczne z dziedziny własnej specjalizacji. Komunikuje się na tyle płynnie i spontanicznie, że kontakty z osobami rdzennie posługującymi się językiem nie są obarczone wysiłkiem zarówno z jej strony, jak i ze strony rozmówcy. Ponadto, osoba na tym poziomie potrafi wypowiadać się na wiele tematów i przedstawiać własną opinię w logiczny i usystematyzowany sposób. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge First Certificate in English (FCE).

C1 Zaawansowany (Advanced)

Osoba będąca na tym poziomie potrafi zrozumieć trudne, długie teksty i rozpoznać ukryte
w nich podteksty, jak również wypowiadać się w sposób biegły i spontaniczny.
Nie ma problemów z poszukiwaniem odpowiedniego słownictwa i może swobodnie używać języka dla potrzeb towarzyskich, naukowych czy zawodowych. Potrafi tworzyć jasne, szczegółowe teksty o wyraźnej strukturze i wielorakiej tematyce, wykazując się przy tym opanowaniem środków językowych zapewniających wypowiedzi wewnętrzną spójność. Jeśli chodzi o język angielski, poziomowi temu odpowiada egzamin Cambridge Certificate in Advanced English (CAE).

C2 Poziom biegłości językowej

Osoba będąca na tym poziomie potrafi bez wysiłku zrozumieć praktycznie każdą informację pisemną lub ustną, a także streścić informacje pochodzące z różnych źródeł. Jest też w stanie ująć te informacje w formie spójnej prezentacji. Osoba taka potrafi również wyrażać się w sposób spontaniczny, biegły i precyzyjny, bez konieczności zastanawiania się nad doborem stosownego słownictwa, a także rozróżnia niuanse znaczeniowo-kulturowe nawet w złożonych sytuacjach językowych. Temu poziomowi znajomości języka angielskiego odpowiada egzamin Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE).