DOOKOŁA ŚWIATA Justyna Jessa-Tomaszewska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy:

Administrator Twoich danych:

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez Dookoła Świata Justyna Jessa-Tomaszewska, z siedzibą w Suchym Lesie (os. Poziomkowe 5 lok. usł. 3, 62-002 Suchy Las) NIP: 972-097-40-54

Kontakt z nami:

Możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres biuro@dookolaswiata.edu.pl oraz dzwoniąc pod numer: 518 159 250.

Cel przetwarzania danych:

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 •      zawarcia umowy o naukę
 •      umożliwienia płatności drogą elektroniczną
 •      udzielenia odpowiedzi lub informacji na adres mailowy lub telefonicznie
 •      prowadzenia księgowości
 •      wystawiania faktur
 •      prowadzenia dokumentacji kursów
 •      rekrutacji pracowników

Podmioty, którym udostępniamy dane:

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców:

 •     pracownikom firmy Dookoła Świata Justyna Jessa-Tomaszewska
 •     dostawcy usług księgowych
 •     dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie prawne lub doradcze

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Dookoła Świata Justyna Jessa-Tomaszewska do czasu:

 • będziemy bezpiecznie przechowywać Państwa dane osobowe i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej – do czasu Państwa rezygnacji·
 • prowadzenia księgowości – do czasu ustania obowiązku prawnego

Twoje prawa:

 •     przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia.
 •     posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.